Adunarea şi Scăderea numerelor reprezentate prin litere.